Historiek Bestuur Agenda Activiteiten Foto's

Op 7 februari 1949 werd te Antwerpen na onderlinge contacten tussen de geestelijke leider,enkele enthousiaste medewerkers uit de schipperij, oud-leden der jeugdvereniging, gewezen schippers e.a. de Schippersgilde “St. Jozef” opgericht.

De vereniging telde op dit ogenblik 30 leden. Kende een enorme groei en telt nu 500 leden.

Het schippersbedrijf is vooral een gezinsbedrijf waar man en vrouw op elkaar zijn aangewezen om het schip uit te baten, te varen en te besturen. De nauwe samenwerking tussen man en vrouw in deze gezinsbedrijven kan ook in de standregels van de gilde worden teruggevonden.

Zo zullen de leden van het bestuur een man als voorzitter kiezen en zal de plaats van ondervoorzitter voorbehouden worden aan een vrouw eveneens deel uitmakend van het bestuur en door het bestuur gekozen.

Men treft leden van verschillende verenigingen veelal samen bij feestelijkheden, uitstappen, danspartijen, St. Niklaasfeesten voor de allerkleinsten.

Tijdens het teerfeest worden de leden met 10 jaar, 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar onafgebroken lidmaatschap in de bloemen gezet.

De samenwerking van verschillende groepen is voorbeeldig en gezellig.

Op 10 maart 1999, het 50-jarig bestaan van de gilde, heeft Zijne Majesteit de Koning ons gemachtigd de titel  “Koninklijk” te mogen voeren. De Koninklijke Schippersgilde heeft ook haar embleem “De Standaard” en een gildevlag.

Elke derde zondag van de maand komen de varenden en oud-varenden bijeen en dan worden er nieuwtjes uit de schipperswereld uitgewisseld. De gilde organiseert in de maand januari “Jonger dan ge denkt”, in maart St.Jozeffeest, in september het teerfeest.

De vereniging heeft ook dagreizen en andere uitstappen op het programma. De gilde gaat regelmatig naar toneelvoorstellingen en shows.

In één woord “voor ieder wat wils”. De initiatieven zijn er op gericht om het contact tussen de varenden en oud-varenden in stand te houden en te bevorderen.

Secretariaat

Koninklijke Schippersgilde “St Jozef”

Nieuwdreef 97/5

2170 Merksem

Tel.: 03 231 93 26

HISTORIEK